Wysoczyznę przecinają doliny Pasłęki i jej dopływów. Obnszar ten stanowi strefę chronionego krajobrazu. W 1970 roku utworzono tu rezerwat przyrody "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce".

Zachodnia i środkowa część gminy leży w dorzeczu Pasłęki, wschodnia w dorzeczu Łyny. Do dorzecza Łyny należy jezioro Sunia (pow. 116,6 ha, śr. gł. 3,9 m) przy drodze Świątki - Rogiedle, a w dorzeczu Pasłęki jezioro Skolity (pow. 38,9 ha, śr. gł. 3,6 m) w pobliżu Skolit oraz niewielkie, a malowniczo położone jeziora w rejonie Włodowa i Brzydowa.

Powierzchnia lasów zajmuje około 2.000 ha, w drzewostanie przeważają dąb, buk, sosna, brzoza.

Tereny leśne Leśnictwa Różanka objęte są częściowo strefami ochrony orła bielika i bociana czarnego, znajduje się tu również kilkanaście stanowisk lęgowych żurawi. Północna część lasu graniczy z pięćdziesięciohektarowym terenem polderów, gdzie występuje cała gama ptaków wodnych i błotnych: żurawie, łabędzie, kaczki i wiele innych. W części południowej kompleksu leśnego występują bory bagienne i torfowiska wysokie ze stanowiskami rosiczki i żurawiny.

W obszarach leśnych wokół Włodowa występują rzadkie gatunki dzikich i drapieżnych ptaków, wpisanych na światową listę gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Są to: orzeł bielik, orlik krzykliwy, rybołów i dzięcioł czarny.

O atrakcyjności turystycznej gminy decyduje czyste powietrze, urozmaicona rzeźba terenu, małe, lecz pięknie położone jeziora oraz malownicze lasy. Różnorodność terenu i roślinności zachęca do spacerów, wypraw leśnymi drogami oraz krajobrazowych wędrówek.

(Fot. By Andrzej Błaszczak - Praca własna, CC BY-SA 4.0)