Do 14 maja można zgłaszać lokalnych działaczy społecznych oraz organizacje działające na rzecz regionu. To już XV edycja konkursu „Godni Naśladowania” promująca postawy aktywności obywatelskiej i społecznej. W tym roku można zgłaszać swoje kandydatury w czterech kategoriach: Organizacja Godna Naśladowania, Pozarządowiec Godny Naśladowania, Samorząd Godny Naśladowania oraz Przedsiębiorca Godny Naśladowania.

Finał nastąpi 11 czerwca podczas Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie. Laureaci zostaną nagrodzeni statuetkami, nagrodami finansowymi i rzeczowymi.

Lekcje pływania w Świątkach
Uczniowie gminy Świątki z klas I-III będą uczestniczyć w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Realizacja lekcji pływania podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych jest możliwa dzięki staraniom Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Gminie Świątki i Wójta Gminy Świątki oraz dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 16 400 zł. Gmina przeznaczy na ten cel 4 201,50 zł. Program jest ogólnopolski i ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej.

Mammobus w Świątkach
10 maja odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Mammobus stać będzie w Świątkach na parkingu przy Gminnej Bibliotece Publicznej.

(MW / Fot. Pixabay/cc0)