W 1949 roku biblioteka mieściła się w siedzibie Gminnej Rady Narodowej. Organizatorką i pierwszym kierownikiem biblioteki była Kazimiera Grabowska (Matys). W dniu otwarcia w bibliotece znajdowało się 500 woluminów otrzymanych z Biblioteki Powiatowej. W dwa lata później obiekt przeniesiono do Domu Ludowego. W 1957 roku, a więc w osiem lat po otwarciu, księgozbiór liczył już ponad 3000 pozycji oraz 272 zarejestrowanych czytelników.

Oprócz funkcji wypożyczalni książek biblioteka stała się swoistym ośrodkiem kulturalno-oświatowym, organizowano tu wystawy, prowadzono zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 1965 roku przy bibliotece powstał zespół artystyczny „Czarne Koty”.

Po 12 latach biblioteka znów zmieniła siedzibę – przeniesiono ją do pomieszczenia po klasie szkolnej. W związku z systematycznym powiększaniem się księgozbioru oraz liczby czytelników, wypożyczalnia stała się za mała. Wreszcie, w Domu Strażaka, wzniesionym w czynie społecznym, biblioteka uzyskała nową, o wiele większą siedzibę. W trakcie przeprowadzki do nowego miejsca połączono bibliotekę szkolną z publiczną.

Wśród wielu spotkań autorskich organizowanych przez bibliotekę, mieszkańcy gminy mogli poznać m.in. takich pisarzy, jak: Henryk Panas, Eugeniusz Paukszta, Maria Zientara-Malewska, Tadeusz Chudy, Henryk Jerzy Chmielewski, Czesław Kuriata, Zdzisław Nowak, Wanda Chotomska, Monika Warneńska.
(MW)