Przedszkole w Świątkach
30 maja 2016 roku gmina zawarła umowę na rozbudowę przedszkola samorządowego w Świątkach. Projekt nosi nazwę "Maluch", a jego celem jest opieka nad najmłodszymi dziećmi do lat 3. W ramach tego projektu zostanie sporządzona wielobranżowa dokumentacja projektowa, uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych. Planowana jest przebudowa zaplecza kuchennego w piwnicy oraz parteru i dobudowanie dodatkowych pomieszczeń do opieki nad dziećmi do lat 3.

Przedszkoli jest mało, na miejsce w nich trzeba czekać, zapisywać się dużo wcześniej. Taka inwestycja na pewno ułatwi powrót do pracy wielu rodzicom.

Remonty dróg i kapliczki w Świątkach
Drugą ważną inwestycją były remonty dróg. 25 sierpnia 2016 roku zawarto umowę na powstanie drogi w Świątkach w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Ma być to droga wewnętrzna o parametrach drogi technicznej. Jej planowana długość to 320 metrów, droga ma prowadzić od osiedla mieszkaniowego „Nad Jarem” do boiska w Świątkach. Inwestycja pochłonie 577 177,68 zł, a dofinansowanie to 367 258,00 zł.
W zeszłym roku wyremontowano również kapliczkę z XIX wieku, stojącą na skrzyżowaniu głównych dróg.

(Fot. PxHere / CC0)