Rezerwat Kwiecewo, położony na południowym zachodzie od miejscowości Kwiecewo, rozpościera się na powierzchni 110 hektarów. Powstał w 2009 r. Jego celem jest zachowanie rozlewiska stanowiącego ostoję lęgową oraz miejsce występowania licznych gatunków ptaków wodno-błotnych. To ważne miejsce odpoczynku i żerowania dla ptaków, szczególnie wodno-błotnych, a także ważne miejsce lęgowe dla ptaków związanych z siedliskami wodnymi.

Płytkie rozlewisko otoczone jest podmokłymi łąkami, okresowo zalewanymi szuwarami oraz polami uprawnymi. Znajduje się tu niewielki kompleks leśny o wysokiej wartości ornitologicznej.

Można spotkać tu rybitwę białowąsą i czarną, żurawie, bielika, orlika krzykliwego oraz bociana czarnego. Gniazdują tu też cztery gatunki perkozów, sześć gatunków kaczek oraz szesnaście innych gatunków ptaków związanych z biotopem wodno-błotnym.
Co ciekawe, występują tu nietoperze, w tym rzadki gatunek – nocka łydkowłosego. Naukowcy przypuszczają, że w pobliżu rozlewiska znajdują się jego kryjówki dzienne.

Zagrożeniem dla rezerwatu jest niekorzystna regulacja poziomu wody. W ramach akcji www.ratujkwiecewo.pl od roku 2008 prowadzona jest zbiórka pieniędzy na wykup prywatnych gruntów, aby zabezpieczyć to miejsce przed niekorzystnym obniżaniem poziomu wody.
(MW / Fot. Pixabay / CC0)